«روشنی» افتخار شهرری و روشنی بخش دلها است
دیدار با خیر نیک اندیش

«روشنی» افتخار شهرری و روشنی بخش دلها است

پیشکسوتان و اعضای هیات رئیسه خانه مطبوعات و بسیج رسانه شهرستان ری در دیدار با خیر شهرستان ری از اقدامات ارزنده او در کمک به نیازمندان و ایتام قدردانی کردند.

عملکرد اتاق اصناف ری شفاف و در خدمت مردم است
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری:

عملکرد اتاق اصناف ری شفاف و در خدمت مردم است

رئیس اتاق اصناف شهرستان ری از شفاف بودن برنامه های این واحد در مدت 679 روز از استقرار هیات مدیره فعلی اتاق اصناف شهرستان و افق روشن و دراز مدت برای سهولت در فعالیت صنوف و حمایت از حقوق مردم خبر داد.

دولت و مجلس طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به طور جدی پیگیری کنند

دولت و مجلس طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را به طور جدی پیگیری کنند

یک بازنشسته بعد از ۳۰ سال کار، امروز در شرایطی است که باید برای گذرانِ زندگی خود به سراغ مشاغلی چون نگهبانی و دستفروشی برود. درخواست بازنشستگان برای پیگیریِ طرحِ همسان‌سازی زیاده‌خواهی نیست بلکه زندگی به قدری سخت شده است که آن‌ها دیگر با این حقوق نمی‌توانند زندگی کنند.