«روشنی» افتخار شهرری و روشنی بخش دلها است
دیدار با خیر نیک اندیش

«روشنی» افتخار شهرری و روشنی بخش دلها است

پیشکسوتان و اعضای هیات رئیسه خانه مطبوعات و بسیج رسانه شهرستان ری در دیدار با خیر شهرستان ری از اقدامات ارزنده او در کمک به نیازمندان و ایتام قدردانی کردند.

عملکرد اتاق اصناف ری شفاف و در خدمت مردم است
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری:

عملکرد اتاق اصناف ری شفاف و در خدمت مردم است

رئیس اتاق اصناف شهرستان ری از شفاف بودن برنامه های این واحد در مدت 679 روز از استقرار هیات مدیره فعلی اتاق اصناف شهرستان و افق روشن و دراز مدت برای سهولت در فعالیت صنوف و حمایت از حقوق مردم خبر داد.