بخشدار کهریزک در حاشیه بازدید از محل گفت: با توجه به عدم اخذ مجوز ساخت و ساز توسط سازنده دستور توقف کار از سوی بخشدار صادر شده و اراضی مذکور جهت رسیدگی به اداره جهاد و کشاورزی و حوزه قضائی معرفی شد.

امین بابایی بیان داشت: با موافقت جهادکشاورزی، مسئله تبصره ۱ ماده ۱ مطرح می‌شود که با اخذ عوارض مربوطه اجازه ادامه فعالیت عمرانی صادر شده و ساخت و ساز به طور قانونی انجام شود.

وی تصریح کرد: در غیر این صورت با معرفی و ارجاع به حوزه قضائی احکام مربوطه جهت اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ اخذ و عملیات تخریب اجرا خواهد شد تا پاسخی قاطع و مناسب به متخلفین و زمین‌خواران منطقه باشد.