تحقق وعده فرماندار ویژه ری در برخورد با نانوایان متخلف

تحقق وعده فرماندار ویژه ری در برخورد با نانوایان متخلف

دستور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در زمینه مقابله با تخلفات حوزه آرد و نان با جدیت دنبال شد، تا آنجا که با دریافت نخستین گزارش های مردمی، بازرسان و مدیران شهرستانی برای برخورد با متخلفان وارد میدان شدند.

خَوارِج مدرن متکی بر پروپاگاندای رسانه‌ای

خَوارِج مدرن متکی بر پروپاگاندای رسانه‌ای

پس از اینکه با حیله عمرو بن عاص و به فرمان معاویه، قرآن ها در جنگ صفین بر سر نیزه ها رفت و سپاه عراق به حکمیت قرآن فرا خوانده شدند، اختلاف میان سپاه علی (ع) آشکار گردید. کسانی که با طرح شعار«لَا حُکمَ إلَّا لِلّهِ»به مخالفت با طرح حکمیت برخاستند و به سرعت به جریانی سیاسی فکری به نام خَوارِج تبدیل شدند.

افشای پشت پرده مافیای پلاستیک بزودی

افشای پشت پرده مافیای پلاستیک بزودی

متاسفانه با مرگ ۴نفر در حوضچه فاضلاب پلاستیک در روستای قمصر در بخش کهریزک، هنوز هیچ اقدام مناسبی در جهت شفاف سازی و آگاهی رسانه ها و مردم از موضوع مافیای پلاستیک و زمین خواران صورت نگرفته است.