محمد قاسمی روی نوار پیروزی

محمد قاسمی روی نوار پیروزی

محمد قاسمی در ماده‌های ۲۰۰ متر پروانه و ۴۰۰ متر سینه اول شد. در ماده ۴۰۰ متر مختلط انفرادی رکورد رده سنی ۱۷- ۱۵ سال را به نام خود ثبت کرد.

رفتن به نوار ابزار