برگزاری نشست تخصصی تحول اجتماعی و توانمند سازی محلات کم برخوردار در بخش مرکزی ری

برگزاری نشست تخصصی تحول اجتماعی و توانمند سازی محلات کم برخوردار در بخش مرکزی ری

اولین جلسه «ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار شهرستان ری» با موضوع بررسی آخرین وضعیت محدوده ها و پروژه ها و محلات باز آفرینی شهری، برنامه ریزی و هماهنگی در اجرای توانمندسازی و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار شهرستان ری، آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص عملیاتی نمودن طرح جهش تولید مسکن و تخصیص سهم ۳۰ درصد نهضت ملی مسکن در مناطق روستایی و در بخش فشافویه برگزار شد.

رفتن به نوار ابزار