برگزاری آئین شعر حاج قاسم در شهرداری کهریزک

برگزاری آئین شعر حاج قاسم در شهرداری کهریزک

شهردار کهریزک: در تمام جوامع و فرهنگ ها بزرگداشت و زنده نگاه داشتن نام اسطوره ها یک امر بدیهی است و ما نیز از این امر مستثنی نیستیم. بر این اساس وظیفه هر ایرانی است که در راستای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره حاج قاسم سلیمانی قدمی در حد توان بردارد.

رفتن به نوار ابزار