اتوبوسی برای جابجایی مردم نداریم

اتوبوسی برای جابجایی مردم نداریم

متاسفانه با وجود تمام خبرسازی های پولی و اسراف بیت المال در این راه، اتوبوس های اسقاطی و مستهلک هدیه شورای شهرستان به مردم شهر حسن آباد فشافویه حکایت روغن ریخته نذر امامزاده شد و مردم این شهر فقط از وعده های رنگارنگ سهمشان چهار دستگاه اتوبوس از رده خارج شده گردید.

رفتن به نوار ابزار