در موضوع فرهنگ عمومی به برکت وجود سیدالکریم انتظارات از ری بیش از سایر مناطق است
فرماندار شهرستان ری:

در موضوع فرهنگ عمومی به برکت وجود سیدالکریم انتظارات از ری بیش از سایر مناطق است

معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در نشست منطقه ای شوراهای فرهنگ عمومی شهرستان های استان تهران گفت: انتظاری که به برکت وجود مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام از مُلک ری هست در جای دیگر نیست.

رفتن به نوار ابزار