شهرری؛ بهشت سرمایه گذاری اقتصادی، صنعتی و تولیدی

شهرری؛ بهشت سرمایه گذاری اقتصادی، صنعتی و تولیدی

شهرستان ری که یکی از پهناورترین، پرجمعیت ترین و از نظر منابع انسانی و مدیران اجرائی و سیاسی دولتی، خلاق و پرکار مثال زدنی هستند، از تمام شهروندان و مراکز بخش خصوصی که قصد سرمایه گذاری در ابعاد و عرصه های مختلف اقتصادی، صنعتی و تجاری را دارند با آغوشی باز استقبال بعمل می آورند.

رفتن به نوار ابزار