«روشنی» افتخار شهرری و روشنی بخش دلها است
دیدار با خیر نیک اندیش

«روشنی» افتخار شهرری و روشنی بخش دلها است

پیشکسوتان و اعضای هیات رئیسه خانه مطبوعات و بسیج رسانه شهرستان ری در دیدار با خیر شهرستان ری از اقدامات ارزنده او در کمک به نیازمندان و ایتام قدردانی کردند.

رفتن به نوار ابزار