دستگیری سارق کابل‌های برق فشار قوی

دستگیری سارق کابل‌های برق فشار قوی

سرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه متهم دارای سوابق متعدد سرقت دارد اعلام داشت: درتحقیقات انجام شده متهم ضمن اقرار به بزه ارتکابی به چندین فقره سرقت کابل برق نیز معترف شد.

رفتن به نوار ابزار