حاشیه های روز خبرنگار

حاشیه های روز خبرنگار

امسال هم روز خبرنگار گذشت، اما حضور پررنگ خبرنگارنماها و پادوهای رسانه ای برای دریافت کارت هدیه بسیار نمایان تر از سالهای گذشته مشهود و دیدنی بود.

رفتن به نوار ابزار