رشد تولید در گروی حمایت از جامعه کارگری است
اسکندری استاد دانشگاه:

رشد تولید در گروی حمایت از جامعه کارگری است

یک استاد دانشگاه و کارشناس امور اجتماعی در رابطه با تعیین حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۳ تاکید کرد: باید منافع جامعه کارگری و مشکلات و چالش های بخش تولید، به صورت توامان در نظر گرفته شود.

رفتن به نوار ابزار