ضرورت پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به ری؛ بازدیدها تشریفاتی نیست
وزیر بهداشت:

ضرورت پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور به ری؛ بازدیدها تشریفاتی نیست

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در بازدید از بیمارستانهای شهرستان ری گفت: امروز در این بازدیدها پیگیر مصوباتی هستیم که چند ماه پیش رئیس جمهور آنها را در سفر خود به این شهرستان تصویب کردند این مصوبات باید پیگیری و عملیاتی شود.

رفتن به نوار ابزار