برای شهرم “ری”

برای شهرم “ری”

“شهر ری” حداقل هشت هزار سال سابقه تمدنی و تاریخی مستند دارد، سفال های چشمه علی یا چشمه سورنا و... شاهد این سابقه درموزه های ایران، فرانسه و آمریکا موجود هست...

رفتن به نوار ابزار