حضور پیشکسوتان و ورزشکاران بر سرمزار آقا تختی

حضور پیشکسوتان و ورزشکاران بر سرمزار آقا تختی

زادروز تختی، روزی بزرگ در تاریخ کشور و منش پهلوانی ایشان، اسوه و الگوی آیندگان گردید. زادروز جهان پهلوان تختی نه فقط روز ملی کشتی بلکه روز ملی ستارگانی است که در دل شب‌های تاریک همچون ستاره‌ای درخشیدند.

رفتن به نوار ابزار