تپه میل آتشکده‌ایی شگفت انگیز از عصر ساسانی

تپه میل آتشکده‌ایی شگفت انگیز از عصر ساسانی

یکی از آتشکده‌های معروف در ایران که امروزه باز‌مانده‌هایی از معماری آن دیده می‌شود، تپه میل یا آتشکده بهرام در شهرری است. سابقه این بنا را به عهد ساسانیان نسبت داده‌اند و آن را آتشکده بهرام گور دانسته‌اند. آتشکده را از این جهت تپه میل نامیده‌اند که دو پایه بزرگ بنا که برجای مانده‌اند، از

رفتن به نوار ابزار