تعاونی روستایی کهریزک برتر اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور

تعاونی روستایی کهریزک برتر اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور

از سوی کمیته علمی ششمین اجلاس سراسری چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور و پس از ارزیابی های صورت گرفته؛ تعاونی روستایی کهریزک به مدیر عاملی دکتر رضا کلهر در پنجاهمین سالگرد تأسیس، به عنوان تعاونی شاخص در تأمین نهاده ها، افزایش پنج برابری سود عملیاتی نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش۷۰ درصدی سرمایه ثبتی شرکت و ارائه خدمات مناسب به کشاورزان شناخته شد.

رفتن به نوار ابزار