عکس مکشوفه حجاب برای سنگ قبر بانوان در بهشت زهرا (س) ممنوع است

عکس مکشوفه حجاب برای سنگ قبر بانوان در بهشت زهرا (س) ممنوع است

سعید غضنفری افزود: ۲۰ روز است که تیمی برای انتظامات سنگ قبرها گذاشتیم که در ۲ تیم چهار نفره به صورت مداوم برای انتظامات سنگ  ها مستقر هستند و  درباره نصب سنگ های دست دوم و تغییر در عرض و طول سنگها  نظارت می کنند و حتی انتظامات شب و یا شهردار شب را هم

رفتن به نوار ابزار