دیروز خلازیر، امروز جوانمرد قصاب، فردا نوبت کجاست؟!

دیروز خلازیر، امروز جوانمرد قصاب، فردا نوبت کجاست؟!

شهرداری تهران و کمیسیون شهرسازی شورای شهر کجای ماجرا هستند؟ چرا بر اثر بی مبالاتی و عدم‌نظرات جان خدمتگزاران فراجا، نیروهای پلیس ساختمانی شهرداری و مردم بیگناه ریخته میشود و اموال مردم تخریب و نابود میگردد؟!

رفتن به نوار ابزار