ابد و یک روز در امین‌آباد
آوای ری از روزگار بیماران اعصاب و روان گزارش می‌دهد:

ابد و یک روز در امین‌آباد

نیمی از بیماران بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد ساکنان همیشگی‌ آنجا هستند. ساکنانی که اینجا را به عنوان خانه خود پذیرفته‌اند. دلتنگ بیرون می‌شوند، اما فرار نمی‌کنند. میان آنها هم پزشک پیدا می‌شود هم معلم و هنرمند. کسانی که هیچ نشان و آدرسی از خانواده‌هایشان نیست. این گزارش روایتی است از زندگی در حصار امین‌آباد.

رفتن به نوار ابزار