منابع ارزش افزوده باید در زیرساخت‌های توسعه استان تهران هزینه شود
مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران:

منابع ارزش افزوده باید در زیرساخت‌های توسعه استان تهران هزینه شود

مدیرکل دیوان محاسبات استان تهران با بیان اینکه شهرستان‌های استان به ویژه ری از لحاظ بسیاری از شاخص‌ها جزو محرومترین مناطق کشور هستند، گفت: منابع ارزش افزوده باید در زیرساخت‌های توسعه استان تهران هزینه شود.

رفتن به نوار ابزار