آلودگی و گرد و غبار در سایه بی توجهی مسئولان

آلودگی و گرد و غبار در سایه بی توجهی مسئولان

متاسفانه این وضعیت اسفبار در شهرستان ری در کنار هزاران مشکل دیگر یکی از مسائل مهم است که مستقیما با جان مردم سر و کار دارد، ولی در این مورد هم مسئولان نشان دادن همانند هزاران مشکل حل نشده، توان حل این معضل را ندارند و جز شعار دادن و برگزاری جلسات بدون خروجی و میوه خوری هیچ کاری بلد نیستند.

رفتن به نوار ابزار