ساخت دو مخزن ذخیره جدید برای رفع مشکل آب آشامیدنی روستای مرتضی گرد

ساخت دو مخزن ذخیره جدید برای رفع مشکل آب آشامیدنی روستای مرتضی گرد

ساخت دو مخزن ذخيره جديد براي رفع مشكل آب آشاميدني روستاي بزرگ مرتضي گرد با ساخت دو مخزن دو هزار متر مكعبي و افزايش ظرفيت ذخيره آب، به زودي مشكل كمي و كيفي آب آشاميدني 60هزار ساكن روستاي بزرگ مرتضي گرد برطرف مي شود.

رفتن به نوار ابزار