مشکل قطعی آب شهرستان ری رفع شد
ترمیم خط انتقال آب 900 میلی متری؛

مشکل قطعی آب شهرستان ری رفع شد

با تلاش بی وقفه و شبانه روزی گروه های امدادی و بهره برداری، مشکل قطعی آب شهرستان ری با تعمیر و ترمیم شکستگی خط انتقال آب اصلی 900 میلی متری برطرف شد.

رفتن به نوار ابزار