فراخوان عمومی مدیریت مصرف آب

فراخوان عمومی مدیریت مصرف آب

با فرارسیدن فصل تابستان و روزهای گرم سال، صرفه جویی و مدیریت مصرف آب و انرژی اهمیت بسیاری می یابد؛ از همین رو، هفته نخست تابستان( یکم تا هفتم تیرماه)، هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است.

رفتن به نوار ابزار