حمایت از دولت با معرفی منافذ فساد

حمایت از دولت با معرفی منافذ فساد

شناسایی صاحبان امضاهای طلایی، شرکت های صاحب کرسی دائم دریافت مجوز و نهایتا حساب کشی از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی واگذار شده به این عوامل و معرفی خاطیان به مردم، می‌تواند اتاق شیشه ای دولت را به رخ رای دهندگان به رئیس جمهور محترم بکشاند و امید را به اردوی ملت بیاورد.

نبود شورای شهر مستقل آفت جان “ری”

نبود شورای شهر مستقل آفت جان “ری”

متاسفانه نبود شورای شهر مستقل یکی از آفت های بزرگ در شهرستان ری می باشد."ری" شهری غریب و بی دفاع که زیر سایه تهران و سرازیر شدن مشکلات آن کمر خم کرده است.

یک ۱۷ دی دیگر بدون آقا تختی

یک ۱۷ دی دیگر بدون آقا تختی

باز هم ۱۷ دی دیگری آمد و یک سال بر تمام سال‌های فقدان جهان‌پهلوان اضافه شد. می‌گویند خاک سرد است، اما پنجاه و چهار سال از مرگ آقا تختی گذشته و باز هم دی ماه که می‌آید نامش در ورزش ایران طنین‌انداز می‌شود.

«ری» شهری غریب و بی دفاع !!!

«ری» شهری غریب و بی دفاع !!!

مقام معظم رهبری «ری» را قبله تهران نامیدند، ولی آیا قبله ای که ایشان نامگذاری کردند جایگاه و شان قبله را دارد؟

مزدبگیران زیر خط فقر ، مرغ عروسی و عزا

مزدبگیران زیر خط فقر ، مرغ عروسی و عزا

کارگری که جمعه تعطیل و استراحت را هم از زن و بچه اش و از سلامتش دریغ می‌کند تا بتواند با اضافه کاری مبلغی بیشتر به زندگی اش بیاورد شما آن اضافه کاری را داخل دستمزدش دیده اید تا مالیات بگیرید این اتفاق اگر ظلم نیست نامش را چه می‌گذارید؟