قوانین برخورد با نانوایی های متخلف نیازمند بازنگری است

قوانین برخورد با نانوایی های متخلف نیازمند بازنگری است

به دنبال بروز برخی تخلفات در نحوه فروش و توزیع نان در سطح بخش فشافویه و بروز نارضایتی مردمی، بخشدار فشافویه از برنامه ریزی و اقدام ویژه بازرسان فرمانداری شهرستان ری با همراهی بخشداری فشافویه و سایر دستگاه های ذیربط در انجام گشت های بازرسی مستمر از واحدهای نانوایی بخش فشافویه خبر داد.

کاروانسرای کنارگرد هویت بخش فشافویه
حسین خانی تاکید کرد:

کاروانسرای کنارگرد هویت بخش فشافویه

بخشدار فشافویه گفت: کاروانسرای کنارگرد به نوعی هویت بخش فشافویه است که در کنار بقعه کلینی، یخچال طبیعی و سایر آثار باستانی، بیانگر قدمت بالای بخش فشافویه است.

اتوبوسی برای جابجایی مردم نداریم

اتوبوسی برای جابجایی مردم نداریم

متاسفانه با وجود تمام خبرسازی های پولی و اسراف بیت المال در این راه، اتوبوس های اسقاطی و مستهلک هدیه شورای شهرستان به مردم شهر حسن آباد فشافویه حکایت روغن ریخته نذر امامزاده شد و مردم این شهر فقط از وعده های رنگارنگ سهمشان چهار دستگاه اتوبوس از رده خارج شده گردید.