دشمن کانون خطر را یافته است؛ تضعیف جایگاه مرجعیت و روحانیت
حجت‌الاسلام والمسلمین درگاهی:

دشمن کانون خطر را یافته است؛ تضعیف جایگاه مرجعیت و روحانیت

حجت‌الاسلام والمسلمین درگاهی: متاسفانه امروز در جامعه می‌بینیم که یک سری افراد در هر مجلسی می‌نشینند شروع می‌کنند به تمسخر و حرمت شکنی بعضی از علما و مراجع. لذا ما بایستی از گذشته درس بگیریم و از تضعیف جایگاه مراجع شیعه پرهیز کنیم.

نام خیران مدرسه ساز باید در کتابهای درسی درج شود
وزیر آموزش و پرورش:

نام خیران مدرسه ساز باید در کتابهای درسی درج شود

سازمان نوسازی آموزش و پرورس از محل اعتبارات مقاوم سازی اقداماتی را آغاز کرده است که به دلیل وسعت استان تهران و تعداد بالای مدارس این اقدامات آنگونه که باید خود را نشان نداده است.