تاریخ انتشار : شنبه 10 دی 1401 - 0:58
3450 بازدید

گزارشی از دانشگاه جامع علمی، کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک

آوای ری آنلاین: امروزه در سطح کشور، بیش از ۸ میلیون سالمند زندگی می کنند که نحوه ی نگهداری و بازدید رفتار صحیح با آنها، اهمیت نیاز آموزش را در این خصوص، بیش از پیش افزایش می دهد.

مرکز جامع علمی، کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک پس از برگزاری آموزش گروه هایی از مراقبین سالمندان در طول سال ۱۳۹۶، اولین پودمان آموزش مراقبت سالمندی در بهمن ماه این سال برگزار گردید تا از این پس افرادی که هر نحو در منزل و یا مراکز نگهداری با سالمندان مواجه هستند، با گذارندن نزدیک به ۴۰۰ ساعت آموزش مناسب و دریافت مدرک از دانشگاه جامع علمی کاربردی بتوانند خدمات توانبخشی استاندارد را به عزیزان سالمند ارائه نمایند.

رفتن به نوار ابزار