گروه های دوام سرمایه اجتماعی عالی شهرداری تهران هستند
رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران:

گروه های دوام سرمایه اجتماعی عالی شهرداری تهران هستند

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سی و دومین جلسه کمیته ایمنی و مدیریت بحران که در شهرداری منطقه 20 برگزار شد، گفت: گروه های دوام سرمایه های اجتماعی عالی شهرداری تهران هستند و مدیریت شهری منطقه با اولویت اهمیت ایمنی باید توجه بیشتر به گروه های دوام محلات داشته باشد.

موافقت با افزایش یک طبقه ای تراکم بیشتر در محله نفرآباد شهرری
شهردار منطقه ۲٠:

موافقت با افزایش یک طبقه ای تراکم بیشتر در محله نفرآباد شهرری

شهردار منطقه ۲۰ در مراسم پاسداشت و تجلیل از اصحاب رسانه ری گفت: کمیسیون ماده پنج شهر تهران با افزایش یک طبقه ای در حوزه ساخت و ساز در محله نفرآباد موافقت کرد و با اجرای این موضوع، نوسازی در این بافت فرسوده رقم می خورد.